Hoppa till innehåll

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

Alla medlemmar skall skriva på denna ansvarsförbindelse efter att läst och förstått det.

Ver.1 – 2022-08-23

Ansvarsförbindelse för arbete i Helsingborg MakerSpace

Jag är medveten om att allt jag gör i lokalen eller med föreningens utrustning gör jag på eget ansvar.  

Jag förbinder mig till att:

1. ta ansvar för mina egna handlingar samt att visa hänsyn för andra medlemmar.

2. har utbildning på de maskiner jag använder och använder de rätt och säkert, jag hittar och följer lokala och maskinspecifika regler.

3. använda lämplig skyddsutrustning.

4. fråga ansvariga om jag är osäker på något

5. rapportera skada på maskin eller lokal till styrelsen omedelbart efter upptäckt.

6. inte avlägsna utrustning från lokalen. Helsingborg MakerSpace har ingen utlåningsverksamhet.

7. alltid plocka undan efter mig samt att lämna lokalen välstädad.

8. alltid lämna bar-ytor i ett bättre skick än jag fann det.

9. ta fullt ansvar för vad mina gäster gör i lokalen. Du får endast ha en gäst i lokalen om syftet är att visa hen verksamheten.

10. endast vistas i lokalen med giltigt medlemskap. Har jag inte medlemskap så har jag endast tillgång till lokalen för deltagande i exempelvis kurs, städkväll eller öppet hus.

11. inte bedriva kommersiell verksamhet i lokalen. (om inget annat avtalats)

12. alltid fråga innan jag fotograferar någon eller något projekt i lokalen.

13. hämta min medlems låda senast 45 dagar efter att mitt medlemskap gått ut. Efter denna tidsperiod tillfaller efterlämnat material till föreningen

14. inte göra något olagligt i lokalen, ej heller övernatta.

15. inte röka, bruka alkohol (förutom vid gemensamma fester) eller droger I lokalen.

16. själv hålla mig uppdaterad om de senaste reglerna.

Jag kommer att göra mitt bästa för att säkerställa att Helsingborg Makerspace är en ren, säker och en välkomnande plats. Jag förstår att om jag bryter mot någon av ovanstående regler eller på något annat sätt missbrukar min tillgång till lokalen så kan jag bli avstängd från lokalen utan att erlagd avgift återbetalas.

Datum: ____________________

Medlems underskrift ______________________________

Namnförtydligande _______________________________

Styrelseledamot bevittnande _______________________

Dessa regler kan komma att ändras vid styrelsemöte.