Hoppa till innehåll

REGLER I LOKALEN

  Ver.1.0 – 2022-08-23

Regler:

Att föreslå ett inköp till föreningen:

Om du/ni behöver något i lokalen för ert projekt tex. ett speciellt verktyg eller maskin, kan du som medlem lämna förslaget till styrelsen en vecka innan nästkommande styrelsemöte för beslut.

Ditt projekt:

Ditt arbetsmaterial och projekt skall förvaras i en namnad låda som får stå i lokalen.’

Typ – 57x39x28 cm/45 L (max) – för större projekt kontakta lokalansvarig.

Att skänka eller ta med något till föreningen:

Alla saker som införs i lokalen förutom projekt och material skall lokalansvarig godkänna. Allt du skänker eller lämnar till föreningen som är godkänt av lokalansvarig är föreningens, till dess föreningen ev. upplöses, då du har möjlighet att ta med det hem igen.

Material till ditt projekt.

Material för du står för själv, eller om lokalansvarig finner att det finns lämpligt material att tillgå i lokalen.

Maskiner och säkerhet:

Endast de som är godkända av styrelsen får använda följande maskiner: CNC-fräsen, Lasern, cirkelsåg och bandsågen. De som är godkända står till förfogande att hjälpa och lära ut. Maskinerna ska användas säkert så att ingen skadas. Skyddsutrustning skall alltid användas!   

Övrigt:

Att låna hem verktyg går inte.

Inget lämnar lokalen förutom ditt projekt eller ditt material. 

Du/ni får inte sova över i lokalen.

Lokalansvarig:

Staffan Lindberg är lokalansvarig, hans uppgifter är:

Godkännande av allt som kommer in i lokalen.

Befogenheter att göra utlägg för mindre inköp som behövs i lokalen för trivsel och underhåll.

Ansvarig för inventering.  

Detta dokument kan revideras på nästkommande styrelsemöte.