Hoppa till innehåll

Helsingborg Makerspace

Ett MakerSpace är en plats som ger förutsättningar för kreativitet, innovation, kunskapsutbyte och lärande för alla.
Tanken är att vem som helst skall kunna komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta
eller bara diskutera eller utbyta idéer med varandra. Lokalen och verksamheten är därför helt dynamisk och formas och förändras
efter de personer som deltar i verksamheten samt de behov som finns och uppstår.

Verksamheten är inte begränsad till just elektronik eller teknik, utan omfattar alla praktiskt kreativa uttryck.
Här står nyfikenhet och kreativitet i fokus. Man kan ägna sig åt allt från 3d-printning, CNC-fräsning, pyssel med elektronik, programmering,
textilt skapande eller återbruk av material.

Vår Facebook sida
Vår Facebook grupp

Våra Sponsorer:

Sidan är under konstruktion.