Hoppa till innehåll

TEXTIL

Helsingborg MakerSpace får 50 000 kronor från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse för att
skapa ett Textilt MakerSpace och bjuda in boende i södra delen av
Helsingborg genom grannskapsinitiativet.
Denna generösa donation möjliggör lanseringen av en unik workshopserie i
textilt hantverk, speciellt utformad för invånarna i södra Helsingborg.

Under våren från 2024-01-07, till 2024-06-30, kommer Helsingborg
MakerSpace att anordna 21 söndagsworkshops i vårt nyinrättade textila
MakerSpace. Dessa workshops syftar till att inspirera och jobba själv
med olika textila projekt, grundläggande sömnadsteknik, det kommer även
att finnas möjlighet att återbruka textilier.

Vårt mål är att skapa en inkluderande och kreativ miljö där invånarna i
södra delen av Helsingborg kan utveckla nya färdigheter, dela kunskaper
och idéer, och därigenom stärka samhällsgemenskapen. Workshops kommer
att ledas av erfarna instruktörer och är öppna för alla åldrar och
kunskapsnivåer.
“Detta är en fantastisk möjlighet för vår förening att utvidga vår
verksamhet och nå ut till en bredare publik” säger Kenneth Ståhl,
ordförande för Helsingborg MakerSpace. “Vi är övertygade om att detta
initiativ inte bara kommer att främja kreativitet och lärande utan även
bidra till en mer hållbar hantering av textilier.”

För mer information om workshop-serien och hur man anmäler sig, besök
vår webbplats www.helsingborgmakerspace.se eller kontakta oss direkt via
info@helsingborgmakerspace.se eller kontakta oss via Facebook
”Helsingborg MakerSpace – Forum”

Vi ser fram emot att välkomna dig till våra workshops och utforska
världen av textilt hantverk tillsammans!